Ph.D. Research Scholar

Sr. No. Name of the scholar Subject Name  of the guide
1 Mr. Manoj Kulkarni Marketing Management Dr. Abhijit Mancharkar
2 Ms. Minal Bhore
3 Mr. Ujjaval More
4 Mrs. Pratibha Galande
5 Mr. Rupesh Shinde
6 Mr. Avinash Dandavate
7 Mr. Prashant Sanap
8 Mr. Rohit Alandikar Financial Management Dr. Gauri Prabhu
9 Ms. Poorva Pachpore
10 Mr. Yogesh Nakhale
11 Mr. Sandeep Kule
12 Mrs. Ritu Dange
13 Priyanka Ramdas Ugale
14 Mr. Parag Ranade  Human Resource Management Dr. Pooja Upadhyay
15 Mr. Pradeep Chirravuri
16 Mrs. Akansha Amit Landge
17 Anup Anil Honrao Marketing Management Dr. Rashmi Phirake
18 Soham Balkrishna Pratap
19 Dhananjay Sitaram Patil
20 Siddhant Subhash Bhumkar Marketing Management Dr. Bhalchandra Balkrishna Bite
21 Sachin Vasant Chaugule
22 Rahul Laxman Dhanwad
23 Dr. Bhagyashri Kanhere